Regulamin

I. Informacje ogólne i warunki uczestnictwa

1. Organizatorem Gran Fondo Gdynia jest agencja marketingu sportowego SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna.

2. Gran Fondo Gdynia odbędzie się 24.05.2020 r. Zawody zostaną rozegrane na dwóch dystansach:

 • Gran Fondo – 134 km;
 • Medio Fondo – 80 km.

 

3. Limit czasu dla dystansu długiego wynosi 7h, dla krótkiego 4,5h.
Szczegółowe limity czasowe:

GRAN FONDO

Punkt trasy (km)

Opis punktu trasy

Limit (godzina)

ok. 40 km

Gowino, ul. Wejherowska / ul. Brzozowa

2:00 (10:00)

ok. 61 km

Strzepcz, ul. Księdza Rotty / ul. Derdowskiego

3:00 (11:00)

ok. 81 km

Prokowo, ul. Kartuska / ul. Kościelna

4:00 (12:00)

ok. 100 km

Kowalewo, ul. Szemudzka / ul. Letniskowa

5:00 (13:00)

ok. 114 km

Koleczkowo, ul. Wejherowska / Chylońska

5:45 (13:45)

Meta-134 km

Skwer Kościuszki

7:00 (15:00)

 

MEDIO FONDO

Punkt trasy (km)

Opis punktu trasy

Limit (godzina)

ok. 40 km

Przetoczyno, ul. Pomorska / ul. Brukowa

2:00 (10:00)

Meta- 80 km

Skwer Kościuszki

4:00 (12:00)

 

 

4. W Gran Fondo Gdynia może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 18 lat.

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach jest:

 • wypełnienie formularza rejestracyjnego i uregulowanie opłaty startowej;
 • odebranie pakietu startowego wyznaczonym przez Organizatora miejscu i terminie;
 • własnoręczne podpisanie Oświadczenia, które będzie dostępne w Biurze zawodów oraz przedstawienie dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji danych podanych w formularzu zgłoszeniowym;
 • spełnienie wymogów określonych w regulaminie zawodów. 

6. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

7. Dozwolone rowery:

 • Gran Fondo – tylko rowery szosowe;
 • Medio Fondo – wszystkie sprawne technicznie rowery, z wyłączeniem rowerów czasowych, triathlonowych, tandemów, rowerów poziomych, bicykli i monocykli.

UWAGA! Rowery triathlonowe, czasowe i rowery z lemondką są niedozwolone na obydwu dystansach!

8. Każdy z uczestników zobowiązany jest do:

 • noszenia zapiętego kasku przez cały czas trwania zawodów;
 • startu w oficjalnej koszulce zawodów;
 • przyczepienia numerów startowych we wskazanych przez Organizatora miejscach;
 • noszenia opaski na rękę od momentu odebrania pakietu do zakończenia zawodów (w tym odebrania roweru i rzeczy z depozytu – w przypadku korzystania z tej usługi);
 • posiadania dętki zamiennej oraz pompki lub nabojów CO2.

9. Ze względów bezpieczeństwa, używanie słuchawek w trakcie jazdy jest zakazane.

10.Start i meta zlokalizowane będą na Skwerze Kościuszki w Gdyni.

11. Start wyścigu dla obydwu dystansów odbędzie się o godz. 8:00.

12. Organizacja strefy startowej: start podzielony na strefy czasowe, oddzielne dla obydwu dystansów. Wyboru strefy uczestnik dokonuje w dniu zawodów. W przypadku Medio Fondo, rowery inne niż szosowe startują z ostatniej strefy.

13. Strefy startowe będą otwarte od 6:30 do 7:45.

14. W uzasadnionych okolicznościach, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w zawodach.

15. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez Organizatorów oraz służby porządkowe.

16. Sędziowie mają prawo do dyskwalifikacji zawodnika niestosującego się do zasad zawartych w Regulaminie.

17. W trakcie zawodów niedozwolone jest :​

 • ​lekceważące, agresywne, obraźliwe zachowanie i posługiwanie się obelżywym językiem wobec organizatora, sędziów, obsługi zawodów, wolontariuszy, kibiców oraz innych zawodników
 • popychanie lub fizyczne wspomaganie innego zawodnika;
 • korzystanie z zewnętrznej pomocy;
 • stwarzanie niebezpiecznych sytuacji dla innych zawodników;
 • wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi miejscami;
 • załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach publicznych.

18. Jeśli jeden z uczestników leży na ziemi i potrzebuje pomocy, mijający go zawodnik ma obowiązek się zatrzymać i udzielić pomocy, chyba, że są już przy nim co najmniej trzy inne osoby. Kontynuacja wyścigu jest możliwa po przybyciu pomocy medycznej lub po stwierdzeniu, że pomoc nie jest już potrzebna.

19. Decyzje obsługi medycznej, dotyczące kontynuowania zawodów, są ostateczne i niepodważalne. Transport medyczny zawodnika skutkuje jego dyskwalifikacją.

20. Koszt opłaty startowej, noclegów, dojazdów oraz własnego wyżywienia, każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.

II. Zgłoszenia i opłata startowa

 1. Zgłoszenia Gran Fondo Gdynia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej SlotMarket.pl. 
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane online do 10.05.2020 r. 
 3. Limit uczestników w Gran Fondo Gdynia wynosi 5000 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu.
 4. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości. Brak opłaty startowej jest równoznaczny z anulowaniem zgłoszenia.
 5. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego DotPay. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
 6. Opłata startowa za udział w Gran Fondo Gdynia, w zależności od kolejności/terminu wynosi:
 • 150 PLN – Pierwsze 500 pakietów lub do 31.10.2019 r.,
 • 200 PLN – Kolejne 1000 pakietów lub do 30.11.2019 r.,
 • 250 PLN – Kolejne 1000 pakietów lub do 31.12.2019 r.,
 • 300 PLN – Kolejne 1000 pakietów lub do 31.01.2020 r.,
 • 350 PLN – Kolejne 500 pakietów lub do 29.02.2020 r.,
 • 400 PLN – Kolejne 500 pakietów lub do 31.03.2020 r.,
 • 450 PLN – Kolejne 500 pakietów lub do 10.05.2020 r.,
 • 500 PLN – w Biurze Zawodów

7. Opłatę startową należy uregulować podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.  

8. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na inny rok.

9. Rezygnację z zawodów należy zgłaszać pisemnie na adres: info@gfgdynia.com .Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:

 • do 4 miesięcy przed zawodami (tj. do 24 stycznia 2020 r.) zwracamy: 50% opłaty startowej;
 • na 45 dni przed zawodami (tj. do 9 kwietnia 2020 r.) zwracamy: 25% opłaty startowej;
 • na mniej niż 45 dni przed zawodami (tj. po 9 kwietnia 2020 r.) opłata startowa nie jest zwracana.

Uwaga! W przypadku rezygnacji, opłata za wykupione usługi dodatkowe (nie dotyczy ubezpieczenia, usługi hotelowej), zwracana jest w 100% do 45 dni przed terminem zawodów. Na mniej niż 45 dni do zawodów, opłata nie jest zwracana.

10. Aby otrzymać Fakturę VAT w formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać Fakturę VAT” lub po zalogowaniu się na swoje konto na SlotMarket.pl w zakładce Historia zgłoszeń, kliknąć w „Chcę otrzymać Fakturę VAT”.

11. Organizator dopuszcza przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika po wyczerpaniu się limitu miejsc. W takim przypadku zawodnik wchodzący na listę startową w miejsce innego uczestnika będzie zobowiązany wnieść opłatę manipulacyjną w wysokości 30 złotych. Przepisanie pakietu po 31 marca nie będzie możliwe.

12. Zawodnik ma możliwość zamiany dystansu, w Biurze Zawodów, w momencie odbioru pakietu startowego.

13. Zawodnicy, którzy podczas Gran Fondo Gdynia 2019 zajęli miejsca 1-30 dystansu Gran (open) zostaną na starcie rozstawieni w pierwszym sektorze startowym.

III. Pakiet startowy

1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Gran Fondo Gdynia otrzymuje:

 • ubezpieczenie NNW,
 • numery startowe,
 • koszulkę kolarską,
 • napoje (woda, izotonik) i owoce na punktach odżywczych,
 • medal na mecie, kupon na pasta party (23.05.2020 r.),
 • folder informacyjny Gran Fondo Gdynia.

2. Podstawą odbioru pakietu startowego jest podpisanie Oświadczenia oraz weryfikacja danych na podstawie dokumentu tożsamości.
3. Uczestnicy zobligowani są do samodzielnego odebrania pakietu.
4. Biuro zawodów będzie się mieścić na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Biuro będzie czynne 23.05.2020 r., godz. 12.00-19.00.

UWAGA: W dniu 24.05.2020 r. Biuro zawodów będzie nieczynne.
5. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane, ani rozsyłane w późniejszym terminie.
6. Pasta party odbędzie się 23.05.2020 r. w godzinach 16:00-20:00. Podstawą do otrzymania posiłku jest kupon zawarty w pakiecie startowym.

7. W przypadku zgłoszenia rezygnacji udziału Gran Fondo Gdynia podczas odbioru pakietu, zawodnikowi zostaną odebrane numery startowe oraz chip.

8. Organizator dopuszcza zmiany rozmiaru koszulki do dnia 19 kwietnia, poprzez kontakt mailowy. Od 20 kwietnia nie będzie możliwości zmiany koszulki.

IV. Klasyfikacje

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Gran Fondo Gdynia, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2. GRAN FONDO (134 km)

Zawodnicy będą klasyfikowani w następujących kategoriach:

 • Open K/M
 • 18 – 39 K/M
 • 40-44 K/M
 • 45-49 K/M
 • 50-54 K/M
 • 55-59 K/M
 • 60-64 K/M
 • 65+ K
 • 65- 69 M
 • 70-74 M
 • 75+ M

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 • Drużynowa

Klasyfikacja drużynowa tworzona jest na podstawie nazwy klubu wpisanego w formularzu zgłoszeniowym. Pod uwagę będzie brany czas pięciu najlepszych osób z każdej drużyny, w tym jednej kobiety.

Dekoracje uczestników dystansu Gran Fondo odbędą się o godz. 13:00.

Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej.

Klasyfikacja końcowa prowadzona jest według czasu netto, z wyłączeniem pierwszych dwudziestu osób na mecie w klasyfikacji OPEN K/M , gdzie obowiązuje czas brutto od pierwszego strzału startera.

4. MEDIO FONDO (80 km)

Zawodnicy będą klasyfikowani w następujących kategoriach:

 • Open K/M
 • 18 – 39 K/M
 • 40-44 K/M
 • 45-49 K/M
 • 50-54 K/M
 • 55-59 K/M
 • 60-64 K/M
 • 65+ K
 • 65- 69 M
 • 70-74 M
 • 75+ M

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 • Drużynowa

Klasyfikacja drużynowa tworzona jest na podstawie nazwy klubu wpisanego w formularzu zgłoszeniowym. Pod uwagę będzie brany czas pięciu najlepszych osób z każdej drużyny, w tym jednej kobiety.

Dekoracja uczestników dystansu Medio Fondo odbędą się o godzinie 13:00.

Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej.

Klasyfikacja końcowa prowadzona jest według czasu netto, z wyłączeniem pierwszych dwudziestu osób na mecie w klasyfikacji OPEN K/M , gdzie obowiązuje czas brutto od pierwszego strzału startera.

V. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje, dotyczące spraw związanych z Gran Fondo Gdynia, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres: SE Group Sp. z o.o., ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa, z dopiskiem " Gran Fondo Gdynia - Reklamacja" lub drogą elektroniczną na: info@gfgdynia.com, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy. W przypadku listu poleconego (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące  Gran Fondo Gdynia Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących  Gran Fondo Gdynia będzie ostateczna.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników Gran Fondo Gdynia jest SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna.
2. Dane osobowe uczestników Gran Fondo Gdynia przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną przekazane do Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój.
4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Gran Fondo Gdynia. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Gran Fondo Gdynia, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

VII. Uwagi końcowe

1. Wszystkich uczestników Gran Fondo Gdynia obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów, pod groźbą wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie
4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
5. Organizator zapewnia depozyt przed startem oraz depozyt rowerowy na mecie zawodów.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.