Opłaty startowe

 

Medio Fondo

Gran Fondo

do 31.10.2018

30 EUR

do 30.11.2018

40 EUR

do 31.12.2018

50 EUR

do 31.01.2019

60 EUR

do 28.02.2019

70 EUR

do 31.03.2019 

80 EUR

do 30.04.2019

90 EUR

do 26.05.2019

100 EUR

w Biurze zawodów

125 EUR